Serveis

” Som capaços de desenvolupar totes les etapes del projecte, des de l’estudi de viabilitat inicial fins a la producció detallada del disseny, càlculs i plànols, preparació dels documents contractuals i la supervisió dels treballs de construcció. “

 

Demolició i enderrocs

Seleccionem l’equip, els materials i la metodologia més adient per a cada projecte, i finalment busquem el millor pla de comunicació i estratègia per assegurar l’èxit dels treballs d’execució.

Estabilitat de talussos i moviments de terres

Dirigim els nostres projectes de contenció i estabilització de talussos cap a solucions que ens permetin arribar a ser millors gestors dels nostre entorn, el construït i el natural.

Enginyeria estructural

Incorporem les noves tecnologies a les solucions i mètodes constructius que proposem, això ens ajuda dia a dia a treballar amb mètodes avançats pel bé de la seguretat en servei de la estructura, i de la estabilitat contra vent, sisme i incendi.

Sistemes d’energia sostenible i anàlisis mediambiental

Per crear edificis que operin amb costos més lleugers i menys recursos, busquem la idoneïtat en l’alt rendiment del disseny de façanes, de les instal·lacions mecàniques i d’electricitat, aigua i sistemes de desguassos i rebuig.

Instal·lacions en edificis

El nostre equip comparteix un objectiu comú: crear edificis que funcionin millor per a les persones.