hotel carlton plaza

Client : Molines Patrimonis
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda :  9.468  m²
Projecte : 2000
Execució : 2001/02
Cost :   —

Aquest edifici consta de 3 nivells d’aparcament, 3 nivells de superfície comercial i tot el programa d’hotel de 4 estrelles (66 suites) i restaurant sobre la rasant del carrer Dr.Molines. Andorra la Vella.
Varem col·laborar en el projecte d’excavació que va efectuar-se en roca granítica mitjançant voladures controlades i treballs de buidatge amb retroexcavadora amb martell hidràulic.
El projecte d’estructura el varem dissenyar com un esquelet de formigó armat amb pilars, murs i plaques massisses, a on cal destacar els estintolaments de 3 pilars (sobre les respectives jàsseres de cantell) que suportaven la càrrega de fins a sis sostres.