reformes al centre esportiu -els serradells-

Client : Comú d’Andorra la Vella
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda : 450 m²
Projecte : 2007
Execució : 2007
Cost :

Durant l’any 2007 es varen fer diverses intervencions al centre.
Per un costat, es va actuar per consolidar la estructura en diverses zones a on la corrosió d’armadures, degut a l’atac de clorurs, havia minvat la capacitat portant dels elements. Es va optar per fer un reforç amb bandes de fibra de Carboni en sostres i vas de piscina, i es van canviar les armadures de diversos pilars.
Per altra part, es van fer unes ampliacions a la zona de gimnàs i altres superficies interiors de l’edifici. Bàsicament es va treballar amb estructura metàl·lica, de la qual es destaca la biga Vierendel de la façana del mur cortina del gimnàs.
Les instal·lacions havien de satisfer les necessitats d’us dels diferents espais, a on també es resolia el programa d’una sala tècnica i oficina per al servei d’aigues del Comú.