apartaments calbó

juny 2013 –
en construcció la fase de reforma estructural