xalet bab

Client : Rossell/Serrano
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda : 652  m²
Projecte : 2007
Execució : 2008/09
Cost :   —

Xalet ubicat a la zona dels cortals de Sispony, La Massana, Andorra, amb unes magnífiques vistes i assolellament.
Varem participar en el desenvolupament del projecte d’excavació, estructura i instal•lacions.
Cal destacar:
Excavació : terreny amb diferents estrats, terres i roca, en el que es va fonamentar a diferents nivells i amb diferents solucions constructives. Fonamentacions superficials, corregudes i també enceps amb micropilots.
Estructura : De formigó armat amb diversos estintolaments degut a la intricada geometria de contorn de les plantes.
Instal·lacions : L’aportació de energia per a l’ACS i calefacció (terra radiant) es realitza mitjançant sistema de bomba de calor geotèrmica tipus aigua glicolada-aigua de 32kW, amb 400 metres lineals (4 pous de 100m) de perforació en el terreny per a la col•locació de les sondes de captació.