edifici argent

Client : MIRABÓ S.L.
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda : 1.492  m²
Projecte : 2002
Execució : 2003/04
Cost :   —

Edifici ubicat al carrer la unió de Andorra la Vella. Consta de 2 nivells de aparcament, planta baixa i primera destinada a superfície comercial, i la resta de plantes són d’ús residencial.
Ens varem encarregar del projecte de excavació, estructura de formigó armat i instal·lacions de serveis i seguretat.
La excavació va ser complicada perquè descalçàvem dos edificis existents en uns 10 m de front vertical. Varem projectar una pantalla de micropilots ancorada provisionalment mentre es construïa la pròpia estructura de l’edifici, que faria de contenció definitiva.
Com que la zona de trànsit de pàrking era molt estreta i es necessitava el màxim espai, es van dissenyar uns pilars mixtes circulars de solament 30 cm de diàmetre exterior, formats per un perfil metàl·lic tipus HEB + formigó armat HA30.