restaurant tasta olletes

gener 2013 – Nova obertura de un restaurant al Pas de la Casa, Andorra.

Hem desenvolupat el projecte de instal·lacions.
En breu penjarem tota la info a l’apartat “projectes”.