pont esquiable – Soldeu

Client : ENSISA
Arquitecte : Grup TAURE
Superfície construïda : 700 m²
Projecte : 2010
Execució : 2010
Cost :


El pont, de us privat per a l’estació d’esqui de soldeu, va ser construït l’any 1998. Nosaltres ens hem encarregat a partir del 2010 de definir i supervisar el pla de manteniment i control de la infrestructura.
La intervenció més important es va fer quan es va detectar un considerable desplom en l’estrep sud del pont. Es va diagnosticar que una extraordinària empenta del paquet de terres de reblert del trasdòs del mur va ocasionar una modificació de les condicions de contorn del tauler (de extrem lliure a extrem semi-encastat) i un desplom del mur-base, i per tant, una excesiva deformació de la pilastra metàl·lica que sustenta els cables.
Es va estabilitzar la base amb una linea d’ancoratges, es van fer drens al mur, es va formar una pantalla de micropilots per tal de minimitzar els cercles de trencament del talús, es va aixecar el tauler per tal de substituir els neoprens malmesos i es va reajustar la tensió dels tirants per tal de recuperar les deformacions sofertes i arribar a les condicions d’equilibri originals de la estructura.