PARC NATURLANDIA – edifici 1

octubre 2012 – edifici d’us polivalent —


estructura de formigó amb llums de fins a 16 m i voladiu de 7 m