vial la llenguadera

Client : HANSON PROMOCIONS
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda : 2.554 m²
Projecte : 1999
Execució : 2000/02
Cost :

Es van projectar totes les infraestructures del vial, incloent tota la xarxa de desguassos i la central depuradora, també tot tipus de abastiments i serveis de comunicació. Els treballs d’estabilització de talussos, contenció de terres i posterior reblerts i compactacions, van esdevenir una de les obres civils de promoció particular més importants al país fins a la data.