complex resiencial la llenguadera

Client : HANSON PROMOCIONS
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda : 12.362  m²
Projecte : 1999
Execució : 2000/02
Cost :   —

Conjunt residencial situat a Encamp, Andorra, format per 6 blocs independents amb zones d’aparcament conjuntes. Es va efectuar un important desmunt amb grans i variats sistemes de contenció i de drenatge, el que s’inclouen murs en mènsula, murs ancorats i pantalles provisionals. La estructura del conjunt es va dissenyar de formigó armat, amb la particularitat que en les plantes d’habitatge no existeixen pilars; el propis murs de divisòries interiors i tancaments exteriors de façana son murs estructurals que descansen sobre un forjat de transició al nivell de planta baixa.