edifici santuré III

Client : Casa Fusil·ler
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda : 2.929  m²
Projecte : 2009
Execució : 2010/11
Cost :   —

L’edifici es troba emplaçat en el Clot d’Emprivat, a tocar de l’avinguda Carlemany, la zona amb més projecció comercial al centre del país. És un edifici entre mitgeres amb la particularitat de que la resta d’edificis que conformaran l’illa no estan construïts.
En la concepció i construcció d’aquest edifici s’ha tingut molt en compte els nous criteris per aconseguir els estàndards en eficiència energètica, i el resultat és un edifici amb una evolvent molt ben resolta amb valors de transmitàncies especialment baixos, amb una producció d’ACS reforçada amb plaques solars tèrmiques i calefacció amb radiadors del tipus acumulador dinàmic i termòstats independents en cada estància. A més, la il·luminació dels espais comuns i dels propis habitatges és amb sistemes tipus LEDS per minimitzar el consum elèctric global de l’edifici.
La estructura de l’edifici és també poc habitual, ja que no hi ha pilars a la zona de garatge per tal d’aconseguir una còmoda circulació rodada, i al local comercial per donar una màxima flexibilitat en possibles usos i distribucions. S’ha treballat amb forjats posttesats de entre 25 i 35 cm de cantell amb llums de fins a 13 m.